Expendo-koncernen övertar Skummeslövsängar AB och bostadsrättsprojekt i Allarp

Med det här brevet vill vi informera om den aktuella utvecklingen i bostadsrättsprojektet

”Skummeslövs Ängar” i Allarp.

Laholm den 23 september 2015

Expendo-koncernen har genom en överenskommelse med företaget Ecoliving förvaltning väst AB

tagit över bostadsrättsprojektet ”Skummeslövs Ängar” i Allarp. Projektet, som i en första etapp

planeras omfatta byggnation och färdigställande av 16 lägenheter i Allarp, får med det en ny ägare

och ansvarig byggprojektör.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fortsätter att ansvara för försäljning samt kontakt med de

intressenter som sedan tidigare skrivit avtal om köp av 25 av totalt 40 lägenheter. Länsförsäkringar

Fastighetsförmedling kontaktar även de som anmält intresse för att ge ytterligare information om

utvecklingen och en mer detaljerad beskrivning av lägenheter och tillvalsmöjligheter. En

bostadsrättsförening är registrerad och vi räknar med att de som väljer att teckna kontrakt kan göra

det i slutet av oktober 2015.

Den nu aktuella tidplanen är att de 16 första lägenheterna ska stå klara för inflyttning tidigt hösten

2016. De tillkommande 24 lägenheterna, som byggs i en andra etapp, planeras i nuläget vara

inflyttningsklara i början av hösten 2017. Nuvarande planer, föreningens finansiering och avtal

genomgår nu en förankring med projektets alla intressenter. Den fortsatta projektplanen förväntas

därefter fastställas i början av oktober månad då vi återkommer med ytterligare information.

”Ecoliving har under de senaste 18 månaderna utvecklat och lagt grunden till ett mycket fint

bostadsprojekt som vi nu ser fram emot att förverkliga. När projektet går från utveckling till

produktion med markarbete och byggnation finns nu alla förutsättningar att skapa ett mycket

attraktivt boende”, säger Gudjon Halldorsson, vd, Expendo AB.

Frågor som rör intresse för lägenheterna i etapp ett och två besvaras av Länsförsäkringar

Fastighetsförmedling, Kent Lundgren på telefon: 0733-10 29 01 eller e-post:

Kent.Lundgren@LFhalland.se.

Övriga frågor som rör bostadsområdet eller övertagandet av projektet besvaras av Gudjon

Halldorsson, telefon: 0709-99 76 95 eller e-post: info@skummeslovsangar.se.

Gudjon Halldorsson Kent Lundgren Anders Jensen

Expendo Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Ecoliving förvaltning väst