För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

{REL[309][top_level_static_content]D7Lwbj2iREL}{REL[310][top_level_static_content]5UOU9JRDREL}{REL[311][top_level_static_content]gpRWOI8gREL}