För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

Integrering

Integrering

Anslutning till och sammankoppling av befintliga och nya värden skapar en integrerad helhet.

Se mer
Diversifiering

Diversifiering

I Allarp skapas förutsättningar för ett diversifierat utbud av boendeformer: villor, radhus, småhus, flerbostadshus och servicelägenheter. 

Se mer
Flexibilitet

Flexibilitet

Allarp planeras vara fullt utbyggt år 2020, och kommer därefter att vara en föränderlig stadsdel under många generationer.

Se mer