För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

{REL[309][top_level_static_content]KM2osCxmREL}{REL[310][top_level_static_content]Fd4WEYSoREL}{REL[311][top_level_static_content]kpHsxWiwREL}