Befintliga värden

Befintliga värden

Genom att utnyttja närheten till E6:an och kustbanan kan de boende i Allarp utnyttja befintliga kommunikationer, vilket ger ett högt utnyttjande av befintliga resurser. Med en timmes färd med bil eller tåg når man både Göteborg och Malmö, och flygplatserna i Ängelholm/Helsingborg, Halmstad, Landvetter och Kastrup är inte långt borta. Allarp ligger också i anslutning till en befintlig bebyggelse, Skummeslöv, som tillsammans med den nya bebyggelsen kan bilda en helhet där boende och verksamheter kan byggas samman organiskt. Området har också attraktiva naturvärden, med närhet till Laholmsbukten och naturreservatet Skummeslöv södra, vilka i sig redan idag är kvalitativa utemiljöer och ideala för framtida invånare. Stationsläget i Båstad ger goda kollektivtrafikförbindelser och möjliggör tillsammans med den föreslagna bilpoolen för långsiktigt hållbara transporter.