Högt resursutnyttjande

Ju fler personer som bor på en plats desto högre blir utnyttjandet av befintliga resurser. I Allarp kommer befolkningstätheten vara högre jämfört med omgivande kustbebyggelse. Den högre tätheten bidrar också till en social hållbarhet, då fler invånare på samma plats ger ett underlag för verksamheter och olika boendeformer. 1000 personer kan i sig skapa ett underlag för verksamheter som till exempel en skola, ett närlivs och en kulturverkstad. Fler invånare skapar också underlag för varierade boendeformer, därför planeras Allarp för att rymma allt från villor och radhus till service- och kollektivboende. Den blandade och täta bebyggelsen eftersträvas för att minska behovet av transporter som funktionsuppdelade områden i regel ger. Tanken är att de boende inom området förutom att bo även ska kunna arbeta, gå i skola/förskola, idrotta, handla, umgås och på olika sätt rekreera sig inom området och i dess närområde.