Stadsbilden som eftersträvas i Allarp är den moderna sydsvenska småstadens, med centrala Laholm, Båstad, Ystad och Simrishamn som exempel på eftertraktad skala och karaktär

Stadsbild

Stadsbild

Stadsbilden som eftersträvas i Allarp är den moderna sydsvenska småstadens, med centrala Laholm, Båstad, Ystad och Simrishamn som exempel på eftertraktad skala och karaktär. Det karaktäristiska för denna typ av gatubild är små gator med tät och låg bebyggelse, där byggnaderna står i direkt anslutning till ett väldefinierat gaturum. 

Se mer
Stadsstruktur

Stadsstruktur

I området eftersträvas ett varierat stadsrum med tät och låg bebyggelse. Byggnadsstrukturen går från en tätare bebyggelse i områdets centrala delar mot en glesare bebyggelse i dess periferi. Hela området organiseras längs Naturparken som genomkorsar bebyggelsen och ger möjlighet till närrekreation, och ansluter till våtmarksområdet i områdets östra del. Naturparkens innehåll redogörs för i kapitlet “Den gröna staden”. Naturparken är stadsplanens organiserande element.

Se mer
{REL[302][top_level_static_content]6mbf4Tc0REL}{REL[303][top_level_static_content]zlM0PdmJREL}{REL[304][top_level_static_content]XPiey6mIREL}{REL[305][top_level_static_content]VyA5xDhNREL}