Aktivetetsstråken

Aktivitetsstråket längs Naturparkens norra del innehåller skola och förskola, flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett spa med hotellverksamhet. Verksamheterna här är lågintensiva och har en vardaglig karaktär. De olika verksamheterna ligger i direkt anslutning till naturstråket och kan interagera med grönytorna. Skolverksamheten kan ta parkens grönytor i anspråk vid behov, och använda parken för till exempel idrott och lek, men också som ett inslag i den pedagogiska verksamheten där parken flora och fauna kan användas i undervisningen. Naturparkens kommunikationsstråk gör att områdets invånare passerar lokalerna i flerbostadshusens bottenvåningar dagligen vilket gör att lokalerna lämpar sig för enklare verksamheter som café, galleri eller frisörsalong. Dessa verksamheter kan också spilla ut i naturparken genom till exempel en utomhusutställning eller en uteservering.

Spahotellet i Aktivitetsstråkets västra del ligger i anslutning till naturreservatet och stranden. Här har Naturparken en lugn och harmonisk atmosfär, vilket sammanfaller med spahotellets verksamhet. Hotellets gäster kan strosa runt i parken eller njuta av dess vackra fond under sin vistelse på hotellet. Ett andra Aktivitetstråk placeras längs Inre kustvägen i områdets östra del. Här finns verksamheter som idrottshall, bilpoolsgarage, kulturverkstad och kontor. Inre kustvägen blir områdets entrégata och verksamheterna här bidrar till att skapa karaktären av en stadsgata liknande den som finns vid det nya stationsområdet i Båstad. Byggnaderna längs Aktivitetsstråken utformas med gedigna material med fokus på energieffektivitet, och kan med sin gestaltning och val av teknik lyfta fram områdets hållbara och framåtsyftande prägel. Byggnaderna har solceller på taken.