Torget

Torget i Allarp blir områdets självklara samlingspunkt. Här möts områdets delar i en publik plats med underlag för caféer, närlivs och butiker. Det är här som områdets invånare och boende i närområdet möts i områdets serviceutbud och publika aktiviteter. På den stenlagda torgytan kan man bedriva torghandel, och café och restaurang kan ha uteserveringar på sommaren.

Vid torget finns flerbostadshus som erbjuder en boplats för de invånare som söker en lägenhet. Torget är omsorgsfullt gestaltat med tåliga naturmaterial, sittplatser och planteringar som skapar en vacker och trivsam miljö. Husen som definierar torgrummet öppnar upp sig mot Naturparken genom generösa portar genom byggnadskropparna, som kopplar samman torgets folkliv med Naturparkens grönska. Mellan byggnaderna och parken löper en bred terrass, med utsikt över grönstråket och plats för uteserveringar och samlingsplatser. Torget är orienterat mot söder och skapar ett klassiskt stadstorg som fungerar som områdets vardagsrum.

Byggnaderna vid torget uppförs i hållbara material med fokus på energieffektivitet med ett samtida uttryck. Byggnaderna har solceller på taken som bidrar till områdets energiförsörjning. Torget avgränsas också av två gator i Småhusstaden, och även dessa byggnader utformas utifrån deras placering intill torget med tanke på skala och stadsmässighet. På torget finns besöksparkering och platsen angörs från den diagonala gatan som förbinder områdets inre cirkelgata. Torget blir den punkt som man passerar längs Naturparkens gång- och cykelvägar.