Projektplan

Projektet Allarp är fullt igång. Här samlar vi viktiga och intressanta datum:

Du som är intresserad av en tomt i Allarp, vänligen fyll i vår intresseanmälan eller kontakta Danfors Fastighetsmäklare

 

RESUME av projektet från och med första spadtaget 28 oktober 2011: http://youtu.be/c3jIZWad7xs

 

Framtiden ser ljus ut.

I dag är tio villatomter sålda.

 

Laholmshem har skrivit kontrakt som avser 

byggnadtion av¨förskola och mark till 90 - 100 

lägenheter. 

 

Ecoliving AB har inlett försäljning av Skummeslövsängar och planerar i första skedet att bygga 58 lägenheter, varav 18 hyreslägenheter och 40 bostadsrätter 20 av 

dessa lägenheter är redan reserverade och sålda.

 

Årskiftet 2014/2015 uppgår sålda tomter och byggrätter till 25-30 miljoner. Det innebär en total investering av 300 miljoner i Allarp. 

 

Vi tackar våra samarbetspartners och kunder för förtroendet och ser fram emot fortsatt bra utveckling under 2015. 

 

Under 2015 ser vi fram emot följande:

- Byggstart av 50 till 80 hyreslägenheter och bostadsrätter. 

- Nybyggnation av 5 till 10 villor och parhus. 

- Trafikvärkets byggnation av  Inre Kustvägen via Allarp mot den nya stationen i Båstad 

- Öppnandet av en ny förskola i Allarp inför Lucia 2015. - 

 

2015 blir ett händelserikt år för utvecklingen av Allarp - Skummelslövstrand och Laholm.

 

Våren 2014

 

Odensvägen 2 är i princip färdigbyggt. Anebyhus är leverantör.

 

VVA arbete på Valhallavägen

 

Sålda tomter:

 

tomter2013

 

Första huset på Odensvägen 24 byggs. 

 

Fortsatt arbete av Odensvägen.

 

Grundläggningsarbetet för park och kanal har påbörjats.

 

Beslut har tagits att Odensvägen 1 ska få ett visningshus. Arbetet för visningshuset har påbörjats. 

 

Mars 2012

 

Alla tomter till Odensvägen har blivit terasserade. 

 

25 av 45 tomter till Odensvägen har fått vatten och avlopp indragna. 

 

okt. 2011 >>    Vägar börjar ta form. Odensvägen är först ut. 

 

28. okt 2011     Första spadtaget tas i Allarp

 

Sept. 2011       Allarp finns på facebook.

 

Juni 2011         Byggklart för Allarp. 

 

2010.07.05.      Premiär för allarp.com 

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.