Bilder April 2012

Projektet är nu under full framfart och Odensvägen börjar ta form. Alla tomter har terraserats och det har kopplats in vatten och avlopp till 25 tomter (av 45). Inom kort kommer det att byggas ett visningshus och Odensvägen 1 är avsatt till detta. Arbetet med att grundlägga park och kanaler har också påbörjats.