De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

{REL[283][top_level_static_content]keyXSrqSREL}{REL[42][top_level_static_content]sa6dkpdpREL}{REL[43][top_level_static_content]Kg2EwC5hREL}{REL[36][top_level_static_content]oKpwKxmYREL}{REL[45][top_level_static_content]zxSaTJa6REL}{REL[48][top_level_static_content]rCe4u1IJREL}{REL[287][top_level_static_content]w2h3N4w3REL}