Bebyggelseområden

Det finns ingen befintlig bebyggelse inom detaljplaneområdet. Norr om planområdet finns ett bostadsområde med villor i ett plan. Skummeslövsstrand/Allarp präglas av sitt strandnära läge med närhet till bad och natur. Läget vid avfarten från väg E6 gör att orten lätt nås för boende och besökare. Näringslivet har med få undantag anknytning till turismen med camping, restauranger och liknande. Övrig service finns i huvudsak i närbelägna Skottorps samhälle.