Villatomter

De friliggande villorna kommer att placeras i områdets ytterkanter och beräknas till cirka 140 stycken. Villatomterna ska vara minst 600 kvm. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea är 160 kvm, varav komplementbyggnad får uppta 40 kvm. Villorna tillåts byggas i högst två våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 8,5 meter. Största tillåtna takvinkel för villor är 45 grader. Komplementbyggnader får byggas i högst en våning, med en högsta tillåten taknockshöjd på 4 meter. Villor får placeras närmast 4,5 meter från fastighetsgräns, förutom mot gata där villan får placeras närmast 2 meter från fastighetsgräns. Garage med utfart mot gata ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata.

Totalt erbjuds 136 villatomter á 600 kvadratmeter. Varje byggnadsfas beräknas ha ett varierat utbud av villatomter med attraktiva lägen.

Ta gärna kontakt med närmaste mäklare eller oss för nämare information om villatomter till salu.