Vandringsled

Hallandsleden

Hallandsleden ansluter i söder till Kust till kustleden (Skåneleden) och slingrar sig sedan fram genom hela Halland tills leden övergår i Bohusleden. I mitten av Halland, vid Simlångsdalen, delar sig leden i två delar, en östlig och en västlig. De återförenas i Åkulla. Till den östra grenen ansluter Gislavedsleden.

Längd: 380 km.
Markering: Välmarkerad. Skyltar vid vägkorsningar.
Service: Rastplatser och vindskydd med eldstad ca var 15 km. Oftast tillgång till ved, torrtoalett och vatten.
Svårighetsgrad: Lättvandrad, men bitvis ordentliga stigningar.
Upplysningar:
Hallands Turist Tel.    035-109560  035-109560 .