Good Life living

 

Idén med Good Life Living är inte ny. Den är i första hand utvecklad utifrån det faktum att den äldre generationen växer, håller sig mer friska och därför ställer större krav på sitt boende och sin omgivning. Allarp är en vidareutveckling där alla generationer skall lockas med aktiviteter, miljö och närhet till allt det som kryddar livet kring vårt boende. För visionen står exploatören Expendo i samarbete med Laholms kommun och Danfors fastighetsförmedling.

Projektet är indelat i sex faser med start 2013 och beräknas vara klart 2023. Tomtförsäljningen har startat och kommer att pågå fortlöpande i takt med byggnation och vidare planering.