Besöksmål

Det finns mycket att se, upptäcka och göra i Laholms kommun. Här finns fornminnen, konstverk och vacker natur.

För mer information läs mer på Laholms kommuns hemsida

Här ger vi dig  några intressanta besöksmål inom Laholms kommun:

Skottorps slott och våtmarker
Skottorps säteri har kunglig glans. I maj 1680 rustades det till fest på slottet. Karl XI lyckades pricka in en bröllopsdag mellan sina krigiska bestyr. Gråkappan hade valt gemål från andra sidan Sundet - den danska prinsessan Ulrika Eleonora. En annan känd person har sitt namn knutet till denna sköna
plats på sydhallandsslätten. Peter von Möller var en framsynt man, vars revolutionerande brukningsmetoder betytt mycket för jordbruksnäringen.
Slottsmiljön går i empirestil med inspiration från antikens Rom och det forna Egypten. Omkring slottet har ett stort antal våtmarker skapats, tillhåll för änder, gäss och svanar. Doppingar häckar i dammarna.

Hasslövs kyrkomiljö
Hasslövsprästen Pehr Osbeck (1723-1805) var inte bara teolog utan också naturvetare – en av Linnés lärjungar. Hans beskrivningar av växt- och djurlivet i södra Halland är i dag viktiga dokument för att förstå landskapets utveckling. Inte långt från Osbecks grav och som en naturens hyllning till den gamle botanisten växer intill kyrkväggen den sällsynta skuggnävan.
Delar av Hasslövs kyrka är från 1200-talet. Den smäckra tornspiran dateras dock till 1708 och sägs ha ritats av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y.

Lugnarohögen
Träd in i Lugnarohögen och få en verklig smak av bronsåldern. Man kan nämligen gå ner i gravkammaren och se vad som döljer sig under den gräsbevuxna kullen. Denna världsunika möjlighet får du inte försumma!
Utgrävningen skedde 1926, och för att bevara lämningen åt eftervärlden göts ett valv över skeppssättningen. Den underjordiska gången till graven börjar i en 1800-talsbyggnad, Mor Johannas stuga. I huset finns ett museum, som berättar om fynden och den aktuella epoken. Den nordiska bronsåldern inföll 1800-500 f.Kr. Turistbyrån i Laholm kan ge upplysningar angående Lugnarohögens öppettider.

Baramossa stenkel
Märkliga fenomen har ofta sin naturliga förklaring, men Baramossa stenkel gömmer en gåta. Den största av stenhällens urgröpningar påminner om en jättegryta från istiden. I denna kittel finns alltid vatten – även under den hetaste torrsommar – trots att hällen ligger högre än omgivande terräng. Enligt folktron kan man nå framgång genom att offra mynt i detta mystiska vatten. Pröva med en  peng!.

Kung Ises hög
Vem var Kung Ise? Hans namn förlorar sig i historiens skuggor, men ett pampigt vilorum har personen fått, denna traktens dynamiska hövding. Gravhögen på Köpingelandet är 34 meter i diameter och 4,5 meter hög. Delar av ett svärd, möjligen en gravgåva, har hittats på platsen, och intill står en rest sten från järnåldern. Köpingebönderna lär en gång ha försökt gräva sig in i högen för att göra en linbasta, men den döde hövdingen stoppade dem genom att framkalla en skrämmande synvilla. Hemgårdarna verkade stå i brand. Högen omnämns redan i en inventering 1668 och kallas då Jis höje, där en kämpe vid namn Jise skall vara begravd.