Good life living - 50+

Ett extra bra, trevligt och bekvämt liv för oss som fyllt 50

Fram till 50 kommer arbete och familjen i första hand. Vid 50 och för varje år efter börjar tankarna handla om hur man skall kunna ordna det så bra som möjligt under resten av livet. Att bo i jäktad storstadsmiljö med alla dess möjligheter eller annan plats som man valt av arbetsskäl kan kanske stå tillbaka för ett enklare, lugnare och mer bekymmersfritt liv. Med mer egen frihet, mer resande, mer aktiviteter, mer praktisk och bättre boendemiljö. Bättre anpassat för att kunna bo kvar resten av livet under trygga och bra förhållanden.

Just för oss har vi skapat "Good Life Living"

Är man inte senior så blir man det och får man leva och ha hälsan så blir man gammal. Då kan det vara svårare att börja planera för ett nytt liv. Så ju förr desto bättre.

I vårt land stiger medellivslängden snabbt och vi blir friskare och mer aktiva högre upp i åldrarna. Kan vi kombinera vardagen med ett intressant innehåll, aktiviteter och umgänge så håller vi oss pigga längre och blir äldre. Och om vi får den hjälp, service, vård och sociala kontakter som vi behöver så kan vi bo kvar i vår egen bekväma miljö länge.

Nu skapas den första byn med totalt ca 1000 invånare. För framför allt barnfamiljer i ytterområdet och en inre kärnan för "Good Life Living" med torg, mötesplatser, affärer och bostäder för 400 – 500 invånare 50+. De flesta bostäderna är mindre enfamiljshus för ägande, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Här finns också trygghetsboende och vårdboende.

Här finns affärer, café, restauranger, aktiviteter, mötesplatser, gym, spa och lämpliga lokaler för kurser, vinprovning, fester, lokal för serviceorganisation, vårdcentral mm.