Trygghetsboende

Trygghetsboende

Tanken är att i Allarps trygghetsboende ska den boende hjälp med det som han eller hon inte klarar av själv, och stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand för att så långt det är möjligt leva ett oberoende liv.

I trygghetsboendet planeras kompletta lägenheter för ensamstående eller par. Lägenheterna består av 1-3 rum och kök plus hygienutrymme. I alla lägenheter planeras trygghetslarm och de kommer ha tillgång till restaurang och café. För inflyttning till trygghetsboende krävs ett biståndsbeslut.