Vision

I arbetet med stadsplanen har tre kärnvärden varit vägledande:

Småstadens charm:
Den småskaliga stadsmässigheten som i skala och proportioner påminner om den halländska småstaden.

Levande centrum:
Mötesplatsen med service och kommunikation är kärnan i stadens publika liv.

Stadsparken:
Det sammanlänkande naturstråket med plats för växtlighet, aktivitet och rekreation.

Dessa begrepp verkar, tillsammans eller var för sig, för att det nya Allarp ska bli en levande och trivsam småstad.