Vision

I arbetet med stadsplanen har tre kärnvärden varit vägledande:

Småstadens charm:
Den småskaliga stadsmässigheten som i skala och proportioner påminner om den halländska småstaden.

Levande centrum:
Mötesplatsen med service och kommunikation är kärnan i stadens publika liv.

Stadsparken:
Det sammanlänkande naturstråket med plats för växtlighet, aktivitet och rekreation.

Dessa begrepp verkar, tillsammans eller var för sig, för att det nya Allarp ska bli en levande och trivsam småstad.

De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken är vägledande för Allarp.