Området har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste delar medan riksväg 24 förbinder Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne. Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 117 och 115. Den förra håller på att byggas om vid Skogaby och Veinge. Om några år går trafiken utanför dessa tätorter. Därmed tas ytterligare ett steg till den så kallade tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn. Ligger resmålet längre bort kan resenären välja flyg antingen från Ängelholms eller Halmstads flygplats. Allarp ligger mitt emellan.

{REL[69][top_level_static_content]dCjTnEp3REL}{REL[70][top_level_static_content]tU7gu27uREL}{REL[71][top_level_static_content]YolJVIj9REL}{REL[72][top_level_static_content]656jVcOXREL}{REL[73][top_level_static_content]hAxpAFFmREL}

Parkering

Inom detaljplaneområdet planeras för dubbelsidiga parkeringsplatser utmed de två allékantade gatorna (Huvudgata 1 på plankartan). Utmed gatorna med trädrader (Huvudgata 2 på plankartan) planeras för enkelsidiga parkeringsplatser. För flerbostadshus/centrumverksamhet/skola ska parkeringsytor anläggas på kvartersmarken. Dessa parkeringsplatser tillsammans med att villa- och småhusägarna parkerar på tomtmark tillgodoser parkeringsbehovet för bostäderna inom detaljplaneområdet, verksamheterna i centrum och för besökare. Parkeringbehovet till verksamhetslokalerna utmed nya Inre Kustvägen ska tillgodoses inom kvartersmark.

Se mer