Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Laholms kommun ombesörjs av Hallandstrafiken AB. De kör idag en anropsstyrd busslinje, 225, mellan Skummeslövsstrand, Hedhusvägen (cirka 500 meter från detaljplaneområdets norra del), och Laholm på 25 minuter. En ny station för tågtrafik planeras i Båstad kommun cirka 2 kilometer från detaljplaneområdet. Härifrån kommer resenärer/pendlare kunna ta sig till exempelvis Helsingborg (40 min) och Halmstad (20 min).

En exploatering av detaljplaneområdet kan innebära befolkningsunderlag för ytterligare busstrafik till Skummeslövsstrand/Allarp. Eventuell framtida busstrafik till området hänvisas till nya Inre kustvägen där ett hållplatsläge är föreslaget i detaljplanen.

På vardagarna går ett 30-tal tåg från Laholms järnvägsstation med destination Göteborg eller Köpenhamn. Det innebär att det går mycket bra att arbetspendla till exempelvis Helsingborg eller Varberg.

Busstrafik
Hallandstrafiken AB ägs gemensamt av landstinget och länets kommuner. Kommunen ansvarar för hållplatser och planering av kollektivtrafiken.

För mer information besök gärna Hallandstrafikens websida

Närtrafik
Busslinjerna når dock långtifrån alla. Länstrafikbolaget och Laholms kommun har därför infört så kallad närtrafik. Alla som vistas i kommunen kan använda denna:

  • Om resans start- eller måladress ligger mer än två kilometer från hållplats med tidtabell.

  • Om det saknas en tur med vanlig buss inom två timmar från önskad avresetid.

Närtrafiken körs med bil och måste bokas minst en timma i förväg på telefon 0771 - 75 07 00, 0771 - 75 07 00. Om fler än fyra personer ska åka ihop måste resan bokas dagen innan. Bilen hämtar dig på bokad adress.

Resenärer kan alltid åka till/från Laholm eller till/från närmaste tätort i Laholms kommun. Befinner man sig i kommunens östra delar – Mestocka och Hishult – kan man också åka till Knäred.

Närtrafik kan beställas för resor tisdagar och fredagar mellan klockan 8.00 och 22.00. Måndag, onsdag och torsdag  kan man enbart beställa resor mellan klockan 17.00 och 22.00.

Färdtjänst
Färdtjänst, som även benämns särskild kollektivtrafik, är avsett för funktionshindrade som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik. Dessa transporter utförs av Hallandstrafiken, som även bedömer vilka som är berättigade till att använda detta transportsätt.