Livskvalitet är miljö, boende och väl utvecklad service för barn, ungdomar och gamla. När tonåringarna lämnar grundskolan erbjuder Osbecksgymnasiet i Laholm ett rikt programutbud. Men även efter ungdomsgymnasiet kan studier bedrivas i kommunen. Ett lärcentrum med all vuxenutbildning under ett tak har byggts upp. Här erbjuds kompletterande utbildningar, specialkurser, uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning med två program: vattenteknik och projektledning inom grafisk mediaproduktion.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Planförslaget möjliggör nya arbetsplatser inom området i samband med föreslagna verksamheter, skola, spa/hotell och servicelägenheter.

Se mer
Barn och utbildning

Barn och utbildning

Det finns en bred utvecklad plan i kommunen gällande förskole- och skolverksamheten.  Ojämförligt störst är den i betydelsen att nästan alla kommuninvånare - direkt eller indirekt - är inblandande i vad som sker inom området

Se mer
Kommersiell service

Kommersiell service

I detaljplaneområdets kärna föreslås butiker, restauranger och kontorslokaler. Utmed det centrala parkstråket föreslås en skola/förskola, servicelägenheter och spahotell. På dessa kvarter tillåts även bostäder om verksamheterna inte skulle etableras. Detaljplaneområdet planeras också rymma ett antal hallbyggnader, med kompletterande verksamheter i form av service, kultur, idrott och bilpoolsverksamhet.

Se mer
Laholms näringsliv

Laholms näringsliv

Det finns några stora företag i kommunen. Diab AB och Lantmännen Axa Foodservice AB (fd. Semper) i Laholm med drygt 300 respektive 85 anställda samt KWA AB i Knäred med 85.

Se mer
Vård och omsorg

Vård och omsorg

Alla vårdprogram går via Lahloms kommun där Vård och omsorg ansvarar för social service till äldre- och funktionshindrade i Laholms kommun. Verksamheten är huvudsakligen uppdelad i geografiska områden. Inom varje område finns en områdeschef.

Se mer