Barn och utbildning

Det finns få elever inom den närliggande Skottorpsskolans upptagningsområde och fler elever behövs för att stärka skolans framtid. Den tillkommande bebyggelsen möjliggör för ett större elevunderlag för
skolan. Inom detaljplaneområdet möjliggörs för ytterligare skola/förskoleverksamhet.

Det finns en bred utvecklad plan i kommunen gällande förskole- och skolverksamheten.  Ojämförligt störst är den i betydelsen att nästan alla kommuninvånare - direkt eller indirekt - är inblandande i vad som sker inom området. Närmare 80 procent av alla barn mellan 1 och 5 år är i dag inskrivna i verksamheten. Det finns idag närmare 20 talet kommunala förskolor och sex enskilda förskolor. Utöver detta finns familjedaghem, som i dagligt tal kallas fritis. Målsättningen för kommunen är att alla ska ha en plats senast fyra månader efter anmälan.  

Laholms kommun hemsida finns detaljerade upplysingar för barnomsorg och de utbildningsmöjligheter som finns inom kommunen. Utbildningschef är Per Jangen.