Laholms näringsliv

Små och medelstora företag - Näringslivets ryggrad

I Laholms kommun finns drygt 2 400 företag, varav nästan 700 är aktiebolag och 1 500 enskilda firmor. Varje år startar eller etablerar sig mellan 80 och 120 nya företag i kommunen. Under 2007 nyregistrerades hela 146 företag i olika bolagsformer.

Jordbruk och småindustri

Laholms kommun var länge en utpräglad jord- och skogsbrukskommun. Näringens betydelse har dock minskat påtagligt de senaste decennierna. Trots det är det fortfarande betydligt fler som får sin utkomst härifrån jämfört med riket i stort, cirka 6 procent mot knappt 2 procent. Ryggraden i kommunens näringsliv är tillverkande små- och medelstora företag inom trä- och verkstadsbranschen, livsmedelsindustri och grafisk produktion. Dessutom har turismens positiva utveckling satt tydliga spår på sistone. Många nyetableringar har tillkommit inom turist- och tjänstesektorn.

Stora företag

Det finns några stora företag i kommunen. Diab AB och Lantmännen Axa Foodservice AB (fd. Semper) i Laholm med drygt 300 respektive 85 anställda samt KWA AB i Knäred med 85.

Diab tillverkar divinycell, som är ett kärnmaterial med en mängd användningsområden för exempelvis framställning av komponenter till båtar, vindkraftverk och lok.

Lantmännen Axa Foodservice AB är ett livsmedelsföretag som tillverkar storköksprodukter och färdiga måltidslösningar såsom pannkakor och färsrätter medan KWA är ett av Europas ledande företag inom trädgårds- och möbelmarknaden.

Läs mer på Laholms Kommun