Vård och omsorg

Alla vårdprogram går via Lahloms kommun där vård och omsorg ansvarar för social service till äldre- och funktionshindrade i Laholms kommun. Verksamheten är huvudsakligen uppdelad i geografiska områden. Inom varje område finns en områdeschef.

Verksamheten ska ge äldre- och funktionshindrade individrelaterade stödinsatser utifrån ett brett och flexibelt utbud av tjänster. Därmed ska äldre- och funktionshindrade ges möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Kvalité inom vård och omsorg i Laholms kommun innebär att kommuninvånarna ska få den omsorg och service som motsvarar den enskildes krav och behov.

För mer information besök Laholms kommuns webbplats


All vårdprogram går via Lahloms kommun där Vård och omsorg ansvarar för social service till äldre- och funktionshindrade i Laholms kommun.