VÃ¥rd och omsorg

Alla vårdprogram går via Lahloms kommun där vård och omsorg ansvarar för social service till äldre- och funktionshindrade i Laholms kommun. Verksamheten är huvudsakligen uppdelad i geografiska områden. Inom varje område finns en områdeschef.

Verksamheten ska ge äldre- och funktionshindrade individrelaterade stödinsatser utifrån ett brett och flexibelt utbud av tjänster. Därmed ska äldre- och funktionshindrade ges möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Kvalité inom vård och omsorg i Laholms kommun innebär att kommuninvånarna ska få den omsorg och service som motsvarar den enskildes krav och behov.

För mer information besök Laholms kommuns webbplats