Nyheter

18.04.2013

Allarp i SVT nyheter

Ännu inget byggt i Allarp

Skummeslövstrand Bygget av den nya stadsdelen Allarp i skummelövstrand skulle locka 1 000 nya invånare till Laholms kommun. Men fyra år efter att planerna drogs i gång står de planerade tomterna fortfarande tomma.

Det skulle bli ett självförsörjande samhälle, en miljardstatsning mot framtiden. Men i dag har ännu inget byggts på tomterna i Allarp. De planerade villatomterna utanför Skummeslövstrand vittnar om tidsplaner som spruckit, redan våren 2011 var det tänkt att den första villan skulle stå börja byggas här. men så har det inte blivit.

– Det beror i första hand på konjunkturläget. Det blev mer eller mindre stopp i byggandet i Sverige de senaste 18-20 månaderna. Förra året beviljades ungefär 4 000 bygglov i Sverige, jämfört med ungefär 14 000 tidigare år. Det beskriver situationen, säger projektägaren Gudjon Halldorsson.

De senaste två åren har tio miljoner kronor investerats i väg, vatten och avlopps-arbete. Nyligen såldes den första tomten i Allarp och Gudjon Halldorsson säger att fler intressenter hört av sig. Till sommaren hoppas man att den första villan ska börja byggas, Men Gudjon Halldorsson och hans bolag Expendo som håller i projektet kan inte göra något för att skynda på byggstarten. Det hänger på att det finns folk som har råd att köpa tomterna och börja bygga. Allarps framtid ligger i händerna på ekonomins utveckling. Men att det inte byggts någonting ännu, ser Halldorsson själv inte som ett misslyckande.

– Det hade varit roligare om man kommit snabbare i gång, men något projektmässigt misslyckande tycker jag inte det är. Så länge man inte ser byggandet rusa i väg i Sverige för övrigt kan jag inte tolka det som ett misslyckande, säger han.

Så det kommer bli av, med bygge av bostäder i Allarp?

– Det är jag fullständigt övertygad om.

SVT inslaget finns att se här. 

 

{REL[15][static_related_snippets_right]ma5Wq2RaREL}