Nyheter

20.06.2011

Byggklart för Allarp

Det största bostadsområdet i Laholms kommun sedan slutet av 1980-talet är färdigt för exploatering. Och redan inom några veckor ligger den första begäran om bygglov på miljö- och byggnadsnämndens bord. Det handlar om Allarp, bostadsområdet i södra Skummeslövsstrand som fullt utbyggt kommer att rymma närmare 1 000 personer. På kommunfullmäktiges majmöte klubbades planförslaget, som medger en bebyggelse på cirka 450 bostäder, varav två tredjedelar uppförs som villor eller kedjehus. Läs mer på http://www.laholm.se/nyheter/byggklart-i-allarp/

{REL[15][static_related_snippets_right]Zee25PzsREL}