Nyheter

10.11.2010

Sparbanken går in ägare

Laholms tidning Av Lars-Åke Englund 9 NOVEMBER 15.57

– Vi har under längre tid haft diskussioner med Expendo som ska exploatera marken ute i Allarp. Kommunen ser positivt på exploateringen och som lokal bank vill vi gärna medverka till en positiv utveckling av kommunen, säger Laholms Sparbanks vd Lars-Göran Persson.

Därför går banken nu in som minoritetsägare i Expendo AB, till elva procent, samtidigt som de finansierar första fasen i projektet.
– Folk i allmänhet söker sig gärna till fastigheter vid kusten och vi tror på hög attraktionskraft för Allarpsområdet, säger Persson.

Med höga priser i såväl norr som söder hoppas Persson att Allarpsområdet kan bli ett alternativ med bra dragkraft.
Lars-Göran Persson lyfter fram läget som ett av områdets stora fördelar.
– Det är bra kommunikationer där, nära till motorväg, nära till flygplatsen i Ängelholm. Och 2015 står en tågstation klar bara en kilometer från området, säger han.

Han hymlar inte med att det givetvis finns förhoppningar om en vinst för Sparbankens del.
– En positiv befolkningsökning gynnar även oss som bank. Vi kan få fler kunder och det hoppas vi naturligtvis på, säger Persson.

Varken Persson eller Expendos Gudjon Halldorsson vill offentliggöra vilka summor inköpet landar på. Däremot konstaterar Halldorsson att fas ett i exploaterandet av Allarpsområdet kommer att landa på mellan åtta och tolv miljoner kronor.
– I första fasen handlar det om att bygga ut infrastruktur samt grön- och parkområden, säger han.

Målet är att komma i gång så fort som möjligt, och redan i slutet av veckan ska planen ställas ut.
– Agendan säger att det kan bli klubbat redan innan jul, och sex veckor efter att det klubbats kan vi sätta spaden i marken, säger Halldorsson och siar vidare om framtiden:
– De första 500 meterna väg kan vara klart efter tre till fyra månaders arbete, kanske runt midsommar, med inflyttning framåt höstmånaderna. Ett mål som vore roligt att nå är att ha ett förevisningshus klart innan midsommar.

Förhoppningen är att fas två kan komma i gång till 2013.
– Men det styrs väldigt mycket av efterfrågan, säger Halldorsson.
Samarbetet med Sparbanken ser han bara som positivt.
– Vi har sagt att vi finansierar efter hand som behovet fanns. Nu hittade vi Laholms Sparbank och det finns all anledning att samarbeta med dem snarare än någon som kommer endast för avkastning av kapital, säger han.

Hela Artikeln finns att läsa här:

 

{REL[15][static_related_snippets_right]6PooJcfRREL}