Nyheter

06.09.2011

Många nya företag i kommunen

I samarbete med Bolagsverket redovisar varje år Nyföretagarcentrum den så kallade nyföretagarbarometern. Här anges antalet nyregistrerade företag under årets första sex månader och jämförs med samma period året innan.
Under första halvåret 2011 registrerades 85 nya företag i Laholms kommun, vilket var 30 mer än föregående mätning.
Mycket positivt
- Resultatet är mycket positivt. Vi behöver nya företag och att så många startats nu visar att det finns en stark tilltro till att etablera sig i Laholms kommun. Så har vi också under flera år legat mycket högt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner, säger kommunchef Nils Danred.
Av statistiken kan man inte utläsa inom vilka branscher etableringen skett. Ej heller om det är kommuninvånare eller folk som flyttat till kommunen och startat företag. Det är uppgifter som kommunchefen vill borra djupare i under hösten.
Kungsbacka bäst i länet
Trots Laholms klättring är det en bra bit kvar till Kungsbacka kommun där antal nyregistrerade företag är som högst i länet, 10,4 per tusen invånare. Det renderade Kungsbacka en 18:e plats i riket. Varberg ligger på 53:e (8,0), Falkenberg på 76:e (7,5), Laholm på 82:a (7,3) Halmstad på 132:a (6,3) och Hylte på 288:e (2,2).
Nyheten kommer från Laholms kommuns hemsida
{REL[15][static_related_snippets_right]xxdAEZW7REL}