Nyheter

27.10.2011

PRESSMEDDELANDE

Allarp Skummeslövsstrand onsdag den 27 oktober 2011

 

Trots kristider och med en trög fastighetsmarknad så satsas det i Allarp Skummeslövstrand i Laholm. På fredag sätts spaden i marken!

Laholms kommun och markägaren Expendo AB sätter på fredag den 28 oktober klockan 11.00 spaden i marken för Etapp 1 i Allarp, Skummeslövstrand. Det är ett av landets största villabyggnationsprojekt i sin nisch - byggnation utanför storstäderna i Sverige. Kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, Per Asklund, inviger Allarpsprojektet med första spadtaget. Närvarande är även kommunchef Nils Danred, Ove Bengtsson ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och Charlotta Hansson, chef för samhällsbyggnadskontoret med flera.

 

- Vi börjar med att anlägga VA och bygger en cirka 600 meter lång gata nu under hösten 2011, för att förbereda för villabebyggelser till våren 2012, säger Gudjon Halldorsson på markägareföretaget Expendo AB. Utöver VA- och IT-system planeras även ett vattenburet värmesystem med SHK, Södra Hallands kraft. 

- Nu är vi på allvar igång med ett projekt som med stor sannolikhet kommer att betyda en hel del för människorna i Båstads- och Laholmsområdet. Vi skall skapa ett attraktivt bostadsområde med bra kommunikationer och närhet till natur. Fullt utbyggt kommer det att finnas många arbetsplatser inom området och en hel del arbetsplatser även under utbyggnadstiden de kommande tio åren, menar Gudjon. Vi tror på framtiden och en kraftig utveckling av Laholmsbuktens region med gränsöverstigande samarbeten. Definitivt något som behövs i dessa kristider, fortsätter han.

Projektet i Allarp ligger strategiskt fördelaktigt

Det är markägaren Expendo AB som ligger bakom planerna på det nya samhället i Allarp. Det gör de i samarbete med Hermanson Hiller Lundberg Arkitekter och Laholms kommun. Totalt vill man bygga villor och flerbostadshus för cirka 1 000 personer i Allarp. Här planeras även för skola, SPA, torg med diverse servicebutiker, fristående villor, seniorbostäder, trygghets- och servicebostäder i ett generationssamhälle. Projektet, som igångsätts är nu avgränsad till första fasen i Etapp 1 och med mindre investeringar.  När hela projektet är fullt utbyggt landar investeringen på cirka 1,2 miljarder kronor. 

Markområdet ligger intill E6:an strax norr om Hallandsåsen och i närhet till Båstads nya tågstation. Vägg i vägg med de populära badorterna Skummeslövstrand och Mellbystrand i norr och Hemmeslövs strand i söder. Den nya Inre kustvägen är planerad till 2015. Den kopplar ihop samtliga strandområden mellan Laholm och Båstad och passerar även det nya Allarpsområdet. 

Det tar lite drygt en timme att åka till Göteborg och cirka en timme att åka till Malmö. I Helsingborg är man på en halvtimma. Det bara några hundra meter till ett naturreservat och en 12 kilometer lång sandstrand i Laholmsbukten - Sverige längsta sammanhängande badstrand. 

Bakom projektet finner vi företag utöver, markägaren Expendo AB, Arkitekter Hermansson Hiller Lundberg och Laholms Kommun, samarbetsföretag såsom Danfors Fastighetsförmedling, anläggningsföretaget Jonab AB, teknikkonsultbolaget SWECO, Ramböll och WSP Sverige med flera.

Miljövänligt framtidsboende

I området, som är på cirka 45 hektar, planera man för att bygga en gemensam värmeanläggning "karbon neutral och grön" som skall ge miljövänlig värme till alla som bor i området. 

- Här kommer att byggas villor, lägenheter, radhus mm, fortsätter Gudjon, energieffektiva byggnader och med stor vikt på miljö och hållbarhet i alla sammanhang. Då blir energiförbrukningen minimal som påverkar boendekostnaderna, menar Gudjon.

Tanken är att man börjar inflyttning redan nu till vintern 2o12 . Under första etappen kommer även park- och grönområden att anläggas samt infarter till området mot framtida utbyggnader. Genom projektets första del skapas det cirka 45 villatomter som ska vara byggklara i maj 2012. Två visningshus kommer att uppföras i första delen med byggstart kring årsskiftet.

 

Viktigt utvecklingsområde för Laholms kommun

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”När det regnar på prästen skvätter det på klockaren”. Med tanke på omfattningen av det nya bostadsområdet i Allarp räknar Laholms kommun med att exploateringen får denna effekt, att hela kommunen gagnas av det nya bostadsområdet. Och att mångas ögon riktas mot vår kommun och vad vi kan erbjuda. Med ökad inflyttning genereras inte bara stärkt köpkraft och större skatteintäkter utan också mångfald och nya idéer som i sin tur ger upphov till nya företag. Därför är satsningen på Allarpsområdet väldigt viktig för Laholms kommun. 

Laholm med drygt 23 000 invånare erbjuder en boendemiljö med allt man kan önska av natur och kultur. Inom kommunens gränser finns Sveriges längsta sandstrand, underbara naturområden, skidbackar, golfbanor, en väl utbyggd gymnasieskola och Högskola i Halmstad. 

 

Västkusten, Mälardalen med Stockholmsområdet och Öresundsregionen är de regioner som växer mest i Sverige. Vårt läge med växtkraft i norr och söder skapar goda förutsättningar att haka på utvecklingen. Inte minst tillgång till goda kommunikationer med E 6, Västkustbanan och flygplatser i Ängelholm och Halmstad, gör att Laholms kommun har ett väldigt bra utgångsläge för att fånga ett allt större intresse för havsnära boende.  Det skapar vi med det attraktiva boende som Allarpsområdet har alla förutsättningar att bli. Möjligheterna till pendling såväl norrut som söderut är också goda. Därför är vi övertygade om att Allarpsområdet kan bli den drivkraft som kommunen behöver för att få ordentlig fart på inflyttning och bidra till vårt tillväxtmål. 

Samtidigt riktas kommunens blickar mot ängsområdet väster om järnvägen och norr om det nya bostadsområdet. Här öppnas möjligheter för etablering av nya verksamheter, och då främst inom service- och tjänstesektorn. Erfarenheterna från Kungsbacka talar också sitt tydliga språk. Under flera år har länets nordligaste kommun haft en mycket stor inflyttning från framför allt Göteborgsområdet. Inledningsvis pendlade de nya ”bosättarna” till arbetsplatser i storstaden, men under senare år har antalet nya företag ökat markant i Kungsbacka. Det är något som vi också tagit fasta på och vill se även i vår kommun.

 

Vem kommer att bo här?

Vi tror att cirka 50 – 60 procent  av dem som bosätter sig i Allarp är vanliga barnfamiljer som har sina jobb i direkt anslutning till orter  såsom Laholm, Båstad, Halmstad, Ängelholm eller Helsingborg. 25 – 40 procent  är seniorer och äldre samt en del familjer med sitt första boende. Målsättningen är ett blandat generationsboende  i villor, småhus och lägenheter.

 

Bildtexter:

Kontakta Andreas Hermansson HHLA eller Gudjon Halldorsson eXpendo ab.

 

Detaljerad information material – Detaljplan m.m.

 

För mer information – ring Expendo AB på tel. 0709-99 76 95.

Du finner också mycket information på deras hemsida - www.allarp.com

 

Kontaktpersoner för information är:

Kontaktpersoner för information är:

Gudjon Halldorsson Expendo AB; 070 999 7596  fitjar116@gmail.com

Nils Danred   kommunchef Laholms kommun ; nils.danred@laholm.se

Ove Bengtsson Ordf. Miljö och Byggnadsnämnden Laholm ; ove.bengtsson.c@laholm.se

Charlotta Hansson   Chef för Samhällsbyggnadskontoret i Laholm; charlotta.hansson@laholm.se

Andreas Hermansson   Arkitekt HHL Tel 070 428 3883 ; <andreas.hermansson@hhla.se>,

Niklas Andersson   Jonab AB Tel. 035 223 111; <niklas.andersson@jonab.se>,

Håkan Danfors Danfors fastighetsförmedling ; hakan@danfors.se

 

 

Välkommen att besöka oss på fredag i Allarp, kl 11.00.

 

eXpendo ab ägs till 89% av investrings- och utvecklings bolaget GLL ehf och till 11% av Laholms sparbank. Bolagets inriktning är investering i markerområden för planeringsändamål och utveckling av attraktiva bostadsområden med stark fokus på hållbarhet och miljöanpassad planering.

 

 

 

{REL[15][static_related_snippets_right]KHWdo2R3REL}