Nyheter

20.11.2013

Pressmeddelande: GLL nyttjar sin option och återköper Expendos aktier från Laholms sparbank

Laholms Sparbank verkar som en lokal bank med stort samhällsansvar inom Laholms kommun. Vi vill bidra till en positiv befolkningsutveckling i Laholms kommun och det var en av anledningarna till att vi 2010 köpte 11% i Expendo AB säger VD Lars-Göran Persson. Bolaget bedriver sedan några år tillbaka ett stort bostadsutvecklingsprojekt i Allarp, Skummeslöv.

Huvudägaren GLL har nu i enlighet med det avtal som funnits med  Laholms Sparbank utnyttjat sin möjlighet att köpa bankens aktier. 

GLL köper aktierna av strategiska skäl och i stark tro på den framtida utvecklingen av bolaget och dess verksamhet i Allarp enligt Gudjon Halldorsson.

Som huvudägare vill vi tacka Laholms Sparbank för det stora förtroende som banken visade med sin investering i Expendo hösten 2010. Detta tillsammans med bankens finansiering av bolaget har varit en starkt bidragande faktor för den positiva utvecklingen av planen för bostadsområdet i Allarp. Tillsammans har vi lagt grunden för den fortsatta utbyggnaden i Allarp och bidrar därmed till ökad inflyttning under de kommande åren säger Gudjon Halldorsson.

Expendo AB och Laholms Sparbank ser fram emot fortsatt gott samarbete. Laholms Sparbank  kommer oförändrat att spela en viktig roll i finansieringen av bolagets verksamhet och vara en nyckelaktör i den framtida utvecklingen av bostadsområdet i Allarp.

 

Laholm 2013-11-04

Laholms Sparbank                   

Lars-Göran Persson     

0430-49101             

 

 GLL/Expendo

 Gudjon Halldorsson

 070-999 7695

{REL[15][static_related_snippets_right]nkLbLwf0REL}