Nyheter

22.06.2011

Godkänt stöd till nätverket Aktiv Senior

Nätverket Aktiv Senior fick i fredags besked från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar att vi beviljats stöd för en behovsinventering av 60+personernas kreativa idéer kring framtida boende och service bl a inför planeringen av den nya ”stadsdelen” Allarp

Aktiv Senior påbörjar nu det konkreta arbetet med en arbetsplan som bl a ska inriktas på att nå sommarboende60+ i kommunen med information och frågeformulär före augusti månads utgång. För detta kommer vi att kontakta er redan i månadsskiftet juni-juli för att få kännedom om vilken information ni tycker bör vara med i informationsmaterialet till 60+arna och vilka frågor ni vill ha svar på genom frågeformulären. Vi räknar också med att kunna skicka ut ett förslag till detaljerad arbetsplan innan en sådan kontakt, så att vi kan följa upp den då vi träffas.

Hör gärna av dig om det är något du vill ta upp i väntan på att vi hör av oss. Du når mig på telefon 040-44 90 60 eller e-post: ulf.selin@telia.com .

{REL[15][static_related_snippets_right]Jr0eC4rvREL}