Nyheter

05.07.2010

Samrådsmöte 5 juli 2010 klockan 18.30

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm inbjuder till samrådsmöte om förslag till detaljplan för del av Allarp 2:3 med flera, Allarp/Skummeslövsstrand, Laholms kommun.

Möte

Samrådsmötet äger rum måndagen den 5 juli 2010 klockan 18.30 i Skoskumgården i Skummeslövsstrand.

Ett planförslag håller på att upprättas. Planområdet är beläget i Allarp/Skummeslövsstrand söder om ett bostadsområde utmed Allarpsvägen. I söder angränsar jordbruksmark och ett ridcenter i Båstads kommun. I väster tar Skummeslövs naturreservat vid efter ett område med naturmark och i öster Västkustbanans banvall.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småskalig stadsbebyggelse för cirka 1000 invånare på del av fastigheten Allarp 2:3 med flera i Allarp/Skummeslövsstrand i Laholms kommun.

Läs mer på Laholms websida: http://www.laholm.se/bygga-bo/planer-och-utredningar/planer/detaljplaner/samrad-detaljplaner/allarp-23/

{REL[15][static_related_snippets_right]dnclhSAJREL}