Hermansson Hiller Lundberg

Hermansson Hiller Lundberg är ett företag som arbetar med arkitektur och stadsplanering. Till kontorets aktuella uppdrag hör ett hotell i centrala Umeå, tre flerbostadshus i Luleå och en stadsplan för en ny småstad i Laholm. För mer information, se www.hhla.se.