Jonab AB

Jonab Anläggnings AB är ett väletablerat anläggningsföretag från södra Halland med bred kompetens inom anläggningsarbeten. Företaget är uppdelat i tre avdelningar, anläggning Halmstad, anläggning Malmö och bro-betongavdelningen.

Med en väl trimmad organisation, där företagets ledare aktivt deltar i den operativa verksamheten, är företaget flexibelt och lätt att anpassa till produktionsförändringar och eventuell problemlösning. Den interna och externa kommunikationen är rak och enkel. Detta ser vi som en fördel även för våra uppdragsgivare som snabbt får tag i rätt, ansvarig medarbetare, vid kontakt med oss.

På Jonab har vi även tagit fram ett eget kvalitetssystem som skall garantera våra kunder en hög kvalitet på utfört arbete, inköpt material och inhyrda underentreprenörer. Som en del i det totala kvalitetsarbetet ingår även miljö- och arbetsmiljö.

Vår målsättning är att, med kunskap och kompetens tillsammans med våra uppdragsgivare, uppfylla alla krav och behov som ställs och gemensamt bygga något för framtiden.

 

Läs mer om Jonab