Ramböll

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll i Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Ramböll Sverige är organiserat i två divisioner och ett dotterbolag.

Division Teknik och Design består av sex regioner och Division Projektledning består av tre regioner. Dotterbolaget Ramböll Natura AB finns i Stockholm och bedriver verksamhet i biståndsprojekt världen över. Totalt har Ramböll i Sverige ca 1 400 medarbetare (090331) och kontor i hela landet.

Ramböll har bred och djup kompetens för att hantera uppdrag inom infrastruktur och byggande. Vi arbetar inom byggprojektens samtliga faser - från idé och analys över projektering till drift och underhåll.

Vi utför förstudier och utredningar samt projekterar anläggningar som sedan byggs av entreprenörer. Tjänsteutbudet innefattar dessutom projekt- och byggledning samt ett brett spektrum av specialisttjänster.

De projekt som vi genomfört under flera decennier visar bredden av kunnandet i såväl små som stora och komplexa projekt.

 

Läs mer om Ramböll