Sweco

 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. 

Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis  tillverkningsindustri, processindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och transport.  Bland de offentliga kunderna märks kommuner, statliga verk och myndigheter. 

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder. 

Sweco är medlem på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Läs mer om Sweco på deras hemsida.