Bakgrunden – Utvecklingen

2007 / 09  Expendo köper marken i Allarp – Åkermark

2008 / 03  Tillstånd att planlägga med ägna konsulter

2008 – 2012   Planprocessen (2011)

2012   Kompletterad detaljplan vinner laga kraft (2011)

  2012 – 13   Utbyggnad av VVA Etapp 1 – Fas 1 – Utformning av parkområde

2013 – 2015   Försäljning av tomter och mark för lägenheter – Första huset byggt 2012

2015 / 09–   Beslut om kommunal förskola i området

Inre kustvägen på plats desember 2015

  2016 / 10-  Såld mark och påborjade byggprojekt – 226 bostadsenheter

Laholms hem 48 + 36 lgh.,  SÄ 48 lgh.,  Förskola,

54 radhus, 10 parhus, 24 villatomter, LSS boande.

  Kvar inom e1:   Mark för 80 lgh och 14 villa -tomter (radhus eller parhus)

INTRESSEANMÄLAN

6 + 0 = ?