Detaljplanen

Själva planprocessen arbetade vi fram under fyra års tid där ett exploateringsavtal blev klart 31. maj 2011. Därefter följde ett kompletterande planarbete under åren 2011 och 20123 för att sedan få ett slutgiltigt beslut från KF 2012.

Enheter inom planen  Enh/kvm   Uppskattat 2012
Villatomter 140 600         Tomt yta /kvm
Småhustomter 180 260       Tomt yta /kvm
Lägenheter 280 20.000     BOA /kvm
Verksamheter IK kvm 15.000     Lokaler
Skola / förskola kvm   2.000          Lokaler
Idrott / teknik anl. kvm 13.000       Tomt yta  /kvm
Affärslokaler kvm    2.000         Lokaler
Uppskattad total kvm Ca.     80.000 kvm

INTRESSEANMÄLAN

7 + 0 = ?