Den nya småstaden kommer att rymma cirka 1000 personer, och innehåller förutom bostäder även service i form av skola, servicelägenheter, idrottshall, café, restaurang och butiker. Allarp kommer att vara en del av Skummeslövsstrand, som har ett strategiskt läge I södra Svergie, nära till bade kontinenten och till mellansverige, Inom en radio på 5-100 km finns storstäder, flygplatser och flera av södra Sveriges viktigaste städer.

{REL[315][top_level_static_content]ACQFBoilREL}{REL[316][top_level_static_content]MAESqtNlREL}{REL[317][top_level_static_content]wy6oZIFLREL}{REL[314][top_level_static_content]BmqIQcRKREL}