De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

{REL[283][top_level_static_content]THbEOJvUREL}{REL[42][top_level_static_content]bwrYPhNnREL}{REL[43][top_level_static_content]Zapn0kA8REL}{REL[36][top_level_static_content]FnZDqD6HREL}{REL[45][top_level_static_content]YEEZkK1dREL}{REL[48][top_level_static_content]DvgqW8WBREL}{REL[287][top_level_static_content]WpelxhgzREL}