{REL[159][other_pages_related_snippets_l]l45pxIYiREL}

Nyhetsbrev

Allarp - Laholm Syd Den hållbara småstaden, ett helt nytt boendekoncept för alla generationer.

Laholmsbukten är ett av landets mest populära besöksmål. Här finns närheten till hav och salta bad. I Laholm upplever du småstadsidyllen med kullersten och charmigt bevarad bebyggelse. Med fantastiska kommunikationsmöjligheter når du kontinenten via Helsingborg. Med cykel har du Mellbystrand och Båstad inom räckhåll. Här, med tillgång till alla möjligheter, bygger vi nu ett nytt samhälle – Allarp. Den hållbara småstaden.

Nytt boende enligt gammal tradition
Med Allarp vill vi bibehålla nuets viktiga måsten samtidigt som vi blickar tillbaka och tar tillvara på godbitarna från förr. Vi syftar till den tiden då generationerna var mer integrerade med varandra och vi bättre tog vara på vår tid tillsammans. Med Allarp bygger vi ett hållbart samhälle, där närhet och trygghet gör att de boende för varandra närmare.

Byggstart 2010/2011
Konceptet Allarp är redan klart och har fått stort intresse hos många intressenter. Våra visioner är gjord av en arkitektbyrå som tillsammans med Laholms kommun är djupt involverade. De ser med stor spänning fram emot södra Laholms framtida planer. Planeringen är att tomterna ställs till försäljning med byggstart vid årsskiftet 10/11.

Vision byggd på variation
Varje persons behov och önskemål är grunden i Allarp. Därför är idén att varje tomtägare ska planera och bygga sitt eget boende. Även om generationsboendet innebär ett koncept, så är tanken att samhället skall präglas av variation. Vi vill förmedla en vision av samhörighet och service på alla plan. Det ska finnas omsorg för alla åldrar. Det nödvändigaste serviceutbudet ska vara en del av samhället.

Bygga och bo med miljön som grund
Den mänskliga miljön är lika viktig som den materiella. Syftet med den hållbara småstaden är att ta hänsyn till både det mjuka och hårda. Här skall drygt 400 bostäder inrymmas med ett invånarantal på drygt 1000 personer. I projektet ingår lösningar för kommunikation, energi och avfallshantering. Slutresultatet är ett hållbart samhälle med stort fokus på lösningar som främjar både människan och miljön.

Good life living
Idén med Good Life Living är inte ny. Den är i första hand utvecklad utifrån det faktum att den äldre generationen växer, håller sig mer friska och därför ställer större krav på sitt boende och sin omgivning. Allarp är en vidareutveckling där alla generationer skall lockas med aktiviteter, miljö och närhet till allt det som kryddar livet kring vårt boende.

Ett aktivt boende
Allarp innebär stora möjligheter för aktiviteter på flera plan. Inom området planeras ett stort utbud med exempelvis idrottshall och aktivitetshall. I nära anslutning till samhället finns rekreationsområden och fantastisk natur för en unik bredd av motionsmöjligheter. Hela Laholmsbukten är idag kanske Sveriges mest aktivitetsintensiva område, med golf och tennis som de mest kända sporterna.

Fakta om Allarp
För visionen står exploatören Expendo. De samarbetar i sin tur med arkitektbyrån Hermansson Hiller Lundberg, från Stockholm samt Danfors Fastighetsförmedling och Laholms kommun. Projektet är indelat i sex faser med start 2011 och beräknas vara klart 2020. Tomtförsäljningen inleds under hösten 2010 och kommer att pågå fortlöpande i takt med byggnation och vidare planering.

För mer information om projektet kontakta Danfors Fastighetsförmedling www.danfors.se