Expendo grundades 2007 och organiserar och driver projektet Allarp tillsammans med Laholms kommun och Arkitekthuset Hermansson Hiller Lundberg

{REL[93][top_level_static_content]qo0IgmipREL}{REL[94][top_level_static_content]IJhlEzJbREL}{REL[290][top_level_static_content]NnoBLrm5REL}
Jonab AB

Jonab AB

Jonab Anläggnings AB är ett väletablerat anläggningsföretag från södra Halland med bred kompetens inom anläggningsarbeten. Företaget är uppdelat i tre avdelningar, anläggning Halmstad, anläggning Malmö och bro-betongavdelningen.

Se mer
{REL[292][top_level_static_content]CCkhzu6KREL}

Sweco

 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

 

Se mer