Nyheter

28.06.2015

Förslag på Lilla Tjärby-kopia

Kommunfastigheter har under vintern och våren tagit fram två förslag på hur en ny förskola på Allarpsområdet i Skummeslövsstrand kan se ut. Det ena är i allt väsentligt en kopia på kommunens senaste förskolebygge – Söderläget i Lilla Tjärby. Det andra är ett färdigt modulhus som köps in av en firma.

Modulbygget beräknas kosta 21 miljoner kronor och Lilla Tjärby-kopian 3,5 miljoner mer.

Det kommunala fastighetsbolaget har också tittat på möjligheten att bygga till förskolan i etapper – börja med två avdelningar för att längre fram kunna utöka med ytterligare två.

När politikerna i barn- och ungdomsnämnden (bun) nu har tittat på förslagen har de fastnat för att Lilla Tjärby-kopian och att den ska byggas i sin helhet direkt. Det vill säga med fyra avdelningar från start. Att bygga i två etapper skulle, enligt studien, kosta omkring en miljon mer i slutändan.

– Vi vill ha en modern förskola och det får vi här. Samlingssalen som finns i byggnaden är väldigt bra och kan användas till mer än bara förskola, säger Bo Tengqvist (S), som är andre vice ordförande i bun.

– Vi är rörande eniga, tillägger ordföranden Maria Bronelius (C).

Med de orden går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får bedöma om det är värt pengarna att välja det dyrare alternativet. Om så blir fallet får Kommunfastigheter uppdrag att påbörja projektering snarast.

Hyreskostnaden som kommunen enligt beräkningarna får betala till det egna fastighetsbolaget tros landa på 1,55 miljoner per år – vilket är omkring 150 000 kronor dyrare än det andra alternativet.

Artikeln i Hallandsposten

Fredrik Magnusson

fm@hallandsposten.se

{REL[15][static_related_snippets_right]4sMv9vMUREL}