Nyheter

30.11.2009

Nytt bostadsområde bygger ihop kommuner

HD.se 15.10.2009 

BÅSTAD. Det är inte bara Båstad som hoppas på att få fler barnfamiljer till kommunen när tunnelbygget är klart och en ny järnvägsstation ska börja användas i Hemmeslöv. Runt stationen planeras ett bostadsområde där man hoppas att 2 000 till 3 000 personer ska bosätta sig i framtiden. Just nu pågår en arkitekttävling där deltagare kan lämna förslag med tonvikt på barnfamiljer.

Samtidigt planeras ett nytt bostadsområde bara ett par kilometer norr om stationen, precis ovanför kommungränsen i Allarp i Laholm. Här ska byggas bostäder med plats för minst 800 personer. Från början var tanken att det skulle bli ett attraktivt område för 55-åringar och äldre men nu är det ändrat så att det vänder sig till alla åldrar, även barnfamiljer.

Planerna är en nyhet för Båstads planchef Per Iwansson.

— Vi har inte fått någon information om det än men det kommer säkert senare i planarbetet. Vi känner till att Laholm markerat ett område i sin översiktsplan för bostäder, säger han.

Området hamnar också intill den kommande inre kustvägen som är tänkt att binda ihop Båstad och Hemmeslöv med Laholm. I planprogrammet för Allarpsområdet står det att vägen ska "ges karaktären av en lummig stadsgata. Detta är i enlighet med de planer som Båstads kommun har för vägen när den passerar den nya tågstationen 2 km söderut".

— Våra utbyggnadsidéer går att knyta ihop, med gångstråk och grönstråk. Vi har en idé i vår översiktsplan om en grön korridor som bildar en form av kontinuitet mellan kommunerna mot havet, säger Per Iwansson.

Exploateringen i Allarp är tänkt att göras i sex etapper med start i slutet av nästa år av fastighetsägaren Expendo AB. Cirka en miljard kronor ska investeras för att göra om det 30 hektar stora området till ett bostadsområde. Villor, radhus och flerbostadshus ska byggas upp som en småstad med olika kvarter. I småstadens kärna ska finnas butiker, restauranger, kontorslokaler och en skola. Liksom i Nya Hemmeslöv är området tänkt att byggas med fokus på hållbar utveckling och en ekologisk profil. I planprogrammet står det att "området planeras med fokus på seniorer men också för barnfamiljer, från Laholm och Båstad likväl som för nya invånare i kommunen".

— Jag är positiv. Det är ett attraktivt område och det blir också mer underlag för trafik till vår nya station så det finns många positiva delar också från vårt perspektiv. Vi kan kanske samarbeta vad gäller barnomsorg och äldreomsorg, säger kommunalrådet Anette Åkesson (M).

Bostadsområdet i Allarp beräknas stå färdigt till år 2018. För Nya Hemmeslöv ska arkitekttävlingen avgöras i april nästa år och därefter tar planarbetet fart på allvar. Per Iwansson vill redan nu höja ett varningens finger.

— En sak som bekymrar mig är att vi måste ha arbetsplatser för alla de som ska bo i de här nya områdena. Laholm har ett industriområde på gång men vi har inget än. Det bör ske parallellt när vi planerar bostäder.

{REL[15][static_related_snippets_right]Epjs7TS6REL}