Nyheter

På bilden: Stefan Lundström, VD, Christian Wahl, Styrelsernas ordförande, Gudjon Halldórsson, eXexploa AB samt Sofie Wistrand, företagslantmätare anställd på Laholmshem och den som ansvarat för avtalen.

På bilden: Stefan Lundström, VD, Christian Wahl, Styrelsernas ordförande, Gudjon Halldórsson, eXexploa AB samt Sofie Wistrand, företagslantmätare anställd på Laholmshem och den som ansvarat för avtalen.

20.11.2014

Pressmeddelande: Avtal tecknade mellan Laholmshem AB,  Kommunfastigheter i Laholm AB och eXexploa AB

En viktig del i de avtal som har skrivis i dag är att nu förstärks förutsättningar för förskolabygget. Vi på Allarp ser det som särskilt viktigt för de barnfamiljer som riktar sina blickar mot bosättning i området. Avtalen rör sig om mark avsatt för byggnation av förskola och mark för mellan 90 - 100 lägenheter. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av Allarp som vi är övertygade om att det positivt påverkar inflyttningen till området och kommer därmed främja för inflyttnig till Laholm.