Skummeslövsbadet

Skummeslövs havsvattenpool som det egentligen heter invigdes redan 1961, för att barnen skulle lära sig simma i lite lugnare förhållanden än havet där man före bassängens tillkomst höll till. Anläggningen ligger längst i söder i Skummeslövsstrand alldeles norr om reningsverket. Badortsföreningen tog kontakt med Simsällskapet Stimmet för att få föreningen att svara för driften med ett årligt bidrag från badortsföreningen. Så blev det också, så fr.o.m. 1997 har Stimmet svarat för driften av badet. Efter ett antal år kompletterades badet med bl.a. uppvärmning av bassängvattnet. I slutet på 90-talet ville Laholms kommun avveckla badet eftersom driftskostnaden var för hög. Skummelövsstrands badortsförening beslöt då att försöka rädda badet till fromma för ortens befolkning och sommargäster.

Åren gick och angående underhållet av badanläggningen fanns mer att önska. Eftersatt underhåll stort renoveringsbehov samt höga driftskostnader fick återigen kommunen på tankar att lägga ner anläggningen. Då uppstod tanken att bilda en ekonomisk förening som skulle ta över anläggningen, renovera densamma och driva den vidare.

År 2008 ”föddes” på så sätt Skummeslövsbadet Ekonomisk Förening som för en symbolisk peng övertog badet från Laholms kommun. Under våren 2009 genomfördes ett kraftigt upprustningsarbete som slutfördes våren 2010. Badet var brukbart, men inte färdigt under sommaren 2009 och har blivit riktigt trevligt. Det som saknas nu är en solvärmeanläggning för uppvärmning av bassängvattnet så att elräkningarna kan göras drägliga. Ett önskemål som också ligger är en separat barnpool för de allra minsta besökarna. 

Skummeslövsbadet drivs fortfarande av Simklubben Stimmet och håller öppet under sommarlovsveckorna, med hjälp av sommarjobbande och för ändamålet utbildade simmarungdomar från Stimmet. På Skummeslövsbadet bedrivs simskola under 6 veckor direkt efter midsommar. Det finns också Vuxensim för dem som vill förkovra sig i de olika simsätten. Ägarföreningen håller öppet söndagsmorgnar för motionssim samma period som simskolorna hålls. En annan möjlighet är att hyra hela anläggningen en kväll för privata tillställningar. På måndagskvällarna tänder Stimmetföräldrar upp grillarna så att allmänheten kan komma och ha gemensam grillkväll.

Inför säsongen 2012 läggs information ut på SK Stimmets hemsida med adress www.stimmet.nu där ni då kan läsa om kommande verksamhet.

För att komma till badet med bil måste besökarna ta sig via Stora Strandvägen eller Fiskargatan ner till stranden och sedan så långt söderut man kan komma. Med cykel eller gående kan man ta sig dit via Simvägen.