Hallandsåstunneln

Från fyra tåg i timmen till 24 gör att pendlingsmöjigheterna ökar markant. Tunnelbygget genom Hallandsås är en del i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund som beräknas vara klar 2015. Med en tunnel ökar kapaciteten för både person- och godstrafik. Det ger möjlighet att flytta över mer trafik från vägen till den mer miljövänliga järnvägen.

Nuvarande järnväg över Hallandsås är ett enkelspår som färdigställdes 1885. På grund av branta stigningar och snäva kurvor har sträckan över åsen alltid varit ett problem. Hallandsås begränsar kapaciteten och skapar förseningar längs hela Västkusten.

De två 8,6 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsåsen håller nu på att färdigställas. Tunnelborrhuvudet som kallas "Åsa" är en av tidens mest avancerade bergborrmaskinerna som någonsin byggts och har idag färdigställt 69% av tunneln, som beräknas vara färdig 2015.