Tågförbindelser

På SJ:s och Hallandstrafikens webbplatser ges information om tidtabell samt aktuella och planerade trafikstörningar.

SJ:s webbplats

Hallandstrafikens webbplats