Historik

Allarp är sannolikt en vikingatida eller medeltida så kallad avgärda enhet till Skummeslöv. Namnet Allarp kommer från två ord: Förleden är troligen det fornhalländska mansnamnet Alle (av Atle), medan slutleden -arp kommer av ordet torp som betyder nybygge. Allarp skulle alltså betyda Alles nybygge vilket pekar på att det skulle ha tillkommit under vikingatiden.

Skummeslövs kyrka, som ligger i grannorten Skottorp, byggdes under tidigt 1100-tal då den låg på en udde i havet. Sedan dess har kustlinjen flyttat sig 3 km. Den nästan milslånga sandstranden användes i gångna tider som landsväg, här gick ännu på 1930-talet busstrafik till Båstad.

Skummeslövsstrand har vuxit fram som en av flera badorter längs Laholmsbukten i Hallands sydspets, mellan Båstad och Laholm. Sedan 1920-talet har områdets stora attraktion varit närheten till den södra delen av Sveriges längsta sandstrand. Orten anlades av grosshandlare Carl Wingren som under 1920-talet köpte strandnära mark som styckades av till tomter för sommarstugor och barnkolonier

På senare tid följer Skummeslöv tendensen som dominerar många kustnära lägen i södra Sverige, att sommarboende permanentas och åretruntboendet ökar kraftigt. Turismen i Halland är betydande vilket innebär att folkmängden fördubblas under sommarhalvåret.