Integrering

Integrering
För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv. Planeringen har sin utgångspunkt i vardagslivet hos de nuvarande och framtida boende i området. Allarps gröna naturpark har behandlats som en integrerad del i det ekologiska och sociala sammanhanget i Skummeslöv, med närheten till Naturreservatet och Båstads framtida häst- och semesterby. Verksamheterna i Allarp ses som komplement till Skummeslövs/Hemmeslövs befintliga centrum, och syftar till att förstärka den lokala prägeln på orten. Allarpsvägen i områdets norra del och den planerade Inre kustvägen i öster ses båda som länkar till omgivningen, båda med potential till kvalitativa transportsträckor i närområdet. Även valet av hustyper syftar till att komplettera den befintliga bebyggelsen.